(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nội bộ kết hợp kè gia cố taluy suối Khe Điêng khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang. Tổng mức đầu tư Dự án là 120 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 108 tỷ đồng, ngân sách huyện Nam Giang là 12 tỷ đồng.
Quảng Nam phê duyệt dự án giao thông 120 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng diện tích đất khoảng 6 ha, là dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp III, bao gồm đầu tư xây dựng các tuyến giao thông với tổng chiều dài 1.742,92 m; tuyến kè gia cố mái taluy suối Khe Điêng dài 1.131 m; cầu qua suối Khe Điêng 1…