(BĐT) - 3 dự án thủy điện bị tỉnh Quảng Ngãi tiến hành rà soát bao gồm: Dự án Thủy điện Long Sơn (Minh Long), Dự án Thủy điện Sơn Linh (Minh Long và Sơn Hà) và Dự án Thủy điện Sơn Nham (Sơn Hà).

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với chủ đầu tư 3 dự án.

Đồng thời, tiến hành rà soát tất cả các thủ tục đầu tư đối với 3 dự án, trong đó cần làm rõ tính khả thi, năng lực tài chính của chủ đầu tư (có xét đến khả năng gia hạn); tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành dự án nhưng phải có sự kiểm soát của Tỉnh theo các phần việc và tiến độ đã cam kết.

Thời gian rà soát, báo cáo, tham mưu cho UBND Tỉnh quyết định đối với 3 dự án thủy điện này là trước ngày 1/8/2022.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, 3 dự án thủy điện trên được UBND Tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2019. Theo đó, Dự án Thủy điện Sơn Linh hoàn thành, phát điện vào quý III/2021; Dự án Thủy điện Sơn Nham hoàn thành, phát điện vào quý II/2021 và Dự án Thủy điện Long Sơn hoàn thành, phát điện vào tháng 8/2022.

Tuy nhiên đến nay, dù đã quá thời hạn theo quyết định chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư mới chỉ triển khai một số bước thủ tục pháp lý về báo cáo đánh giá tác động môi trường; trình cấp có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; đo đạc bản đồ địa chính để phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... mà chưa triển khai dự án trên thực địa.

Các chủ đầu tư này kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho điều chỉnh chủ trương đầu tư và xin gia hạn thời gian thực hiện dự án vào cuối năm 2024.