(BĐT) - HĐND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Nghị quyết về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh (huyện Núi Thành).

Theo đó, Khu công nghiệp Tam Anh 2 có địa giới hành chính thuộc xã Tam Anh Nam và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, có ranh giới tiếp giáp: phía Đông Nam giáp Khu công nghiệp Tam Anh 1 và Khu công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh; phía Đông Bắc giáp hành lang cách ly của tuyến đường dây điện 220KV; phía Tây Nam giáp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; phía Tây Bắc giáp Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc và đất quy hoạch đất công nghiệp.

Theo Nghị quyết, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 435,8 ha được định hướng với các chỉ tiêu xây dựng đạt tiêu chí là khu công nghiệp sinh thái.

Về lao động, số người lao động trung bình là khoảng 45 người/ha; tổng số người lao động toàn Khu công nghiệp khoảng 20.000 người. Ngành nghề thu hút chính trong Khu công nghiệp gồm: công nghiệp điện, điện tử, cơ khí; công nghiệp phụ trợ cơ khí; công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng, công nghệ mới.