(BĐT) - “ Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021” vừa được ra mắt là báo cáo đầu tiên và trong những năm tới sẽ được nghiên cứu biên soạn hàng năm để phân tích, đánh giá về những biến động của dòng vốn FDI vào Việt Nam, những vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…
Ra mắt cuốn sách “Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021”

TS. Phan Hữu Thắng cho biết, đây là Báo cáo thường niên đầu tiên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và những vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng và mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật phối hợp với Hội đồng biên soạn Báo cáo thường niên Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam xuất bản cuốn sách “Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021”.

Báo cáo là công trình nghiên cứu độc lập của Nhóm tác giả là các chuyên gia từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý và xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài, tập hợp trong Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế thành lập. Báo cáo đã được công bố vào sáng ngày 12/5/2022.

Ý tưởng biên soạn Báo cáo xuất phát từ thực trạng nền kinh tế toàn cầu giai đoạn gần đây có nhiều biến động bất thường.

Năm 2019, tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 2,84%, năm 2020 giảm sâu (-3,18%) và năm 2021 đạt 5,3% (Statista, IMF). Trong 3 năm đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương ứng là 7,02%, 2,91% và 2,58%.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19 là hai nguyên nhân chính gây ra bất ổn kinh tế thế giới và suy giảm tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm vừa qua. Dưới tác động tích cực của cách mạng công nghiệp 4.0 và các giải pháp tích cực phòng chống Covid-19 của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, dòng vốn FDI toàn cầu và tại Việt Nam không hoàn toàn trùng khớp với biến động tăng trưởng GDP.

Ra mắt cuốn sách “Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021” ảnh 1

Báo cáo Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021 là công trình nghiên cứu độc lập của Nhóm tác giả là các chuyên gia từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý và xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo đó, Báo cáo tập trung phân tích xu hướng FDI toàn cầu và khu vực ASEAN năm 2019, 2020 và 2021; mô tả khái quát tình hình FDI của một số nước để nhận dạng rõ hơn tính đặc thù quốc gia trong tiếp nhận tác động FDI toàn cầu và khu vực.

Báo cáo cũng đi sâu phân tích toàn diện tình hình FDI tại Việt Nam năm 2021, cơ cấu FDI theo phương thức đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo ngành và địa phương và FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

Báo cáo đưa ra những đánh giá về ưu điểm, hạn chế thiếu sót và xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót trong thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI thời gian qua.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu và xu hướng chuyển dịch FDI, xác định các cơ hội và thách thức của Việt Nam trong thu hút FDI thời gian tới, Báo cáo đưa ra các khuyến nghị định hướng thu hút FDI và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phù hợp với bối cảnh quốc tế đang tác động đến Việt Nam và khả năng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Ra mắt cuốn sách “Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021” ảnh 2

TS. Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Viện Nghiên cứu đầu tư quốc tế, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Chủ tịch Hội đồng biên soạn, cho biết đây là Báo cáo thường niên đầu tiên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được biên soạn theo tiêu chuẩn Báo cáo đầu tư quốc tế và được trình bày song ngữ Việt - Anh nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau.

Báo cáo sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê mô tả, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát thực tế. Dữ liệu được thu thập từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Báo cáo đầu tư thế giới của UNCTAD, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và từ số liệu khảo sát thực tế tại một số địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như nguồn báo cáo thống kê của các địa phương khác.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định, báo cáo là kết quả của một nỗ lực đáng trân trọng nhằm cung cấp thông tin một cách hệ thống và góp phần làm sáng tỏ một trong những vấn đề phát triển kinh tế quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Báo cáo đáp ứng một yêu cầu bức thiết của chính quá trình phát triển của Việt Nam cũng như nhu cầu của thế giới biết và hiểu Việt Nam.

“Vì là đầu tiên nên báo cáo có giá trị đột phá và khai mở. Ý nghĩa đó càng được khẳng định bởi chất lượng khoa học và giá trị đóng góp thực tiễn - chính sách của nội dung Báo cáo”, PGS.TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Nội dung chính của Báo cáo được trình bày trong ba chương.

Chương I: FDI toàn cầu và khu vực,

Chương II: FDI tại Việt Nam 2021,

Chương III: Khuyến nghị định hướng và hàm ý giải pháp.

Ngoài ra, phần Tóm lược 35 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1986-2020) và Phần phụ lục kèm theo là những nội dung không tách rời của Báo cáo.