(BĐT) - UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, từ ngày 13/7 đến 13/8/2018, cơ quan này sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư và dịch vụ thương mại ngã ba Chuối thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.
Sơ tuyển Dự án Khu dân cư ở thị trấn Nông Cống (Thanh Hóa)

Ảnh minh họa

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 57,5 tỷ đồng và Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện Dự án là sân vận động thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. Mục tiêu thực hiện Dự án là xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình theo mặt bằng, quy hoạch đã được duyệt.