Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố việc ký kết bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam
Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh đã ký Bản ghi nhớ vào ngày 16/4 tại Hà Nội, qua đó chính thức thiết lập quan hệ đối tác trong 5 năm.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cho biết, thông qua bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho khu vực tư nhân để phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến của Việt Nam. Quan hệ đối tác này sẽ là hình mẫu để mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và giúp thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đánh giá, tài chính có vai trò giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi giảm phát thải về "0", hướng tới nền kinh tế thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, bản ghi nhớ với USAID là một phần trong cam kết nhằm hỗ trợ và giúp khách hàng của Standard Chartered Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính bền vững và đạt được các mục tiêu.

Theo bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện mặt trời áp mái, hiện đại hóa hệ thống lưới điện và thúc đẩy các sáng kiến về mua bán điện. Hỗ trợ của USAID bao gồm các hoạt động: đào tạo tập huấn, phát triển năng lực, hỗ trợ giao dịch và kết nối.

Standard Chartered sẽ giới thiệu USAID các dự án và các khách hàng phù hợp để USAID xem xét cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc hỗ trợ khác trong các chương trình của mình. Phía ngân hàng sẽ tìm kiếm cơ hội cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào tính bền vững để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở thu xếp vốn, dịch vụ tư vấn tài chính, các khoản vay song phương, các khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu cho các dự án đủ điều kiện.

Tin cùng chuyên mục