(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định điều chỉnh Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi.
Tăng tổng mức đầu tư dự án giảm nghèo tại Quảng Ngãi

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng mức đầu tư được điều chỉnh thành 16,476 triệu USD, tương đương trên 346,818 tỷ đồng. Trước đó, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 16,086 triệu USD, tương đương 337,818 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn ODA không thay đổi, vốn đối ứng trong nước tăng lên 390.286 USD, tương đương 9 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành Dự án được điều chỉnh từ năm 2018 sang năm 2020, thực hiện trong vòng 7 năm.