(BĐT) - Ngày 23/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa (giai đoạn 2, 3). Tuy nhiên, đến ngày 12/7/2019 (sau gần 6 tháng), UBND TP. Thanh Hóa (bên mời thầu) mới công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án này. 
Thanh Hóa chậm công bố nhà đầu tư trúng Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quảng Thành

Ảnh Internet

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu Dự án là Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị (địa chỉ tại phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) với tổng chi phí thực hiện Dự án 192,66 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 36,86 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng không quá 36 tháng.

Dự án sẽ xây dựng khu đô thị hỗn hợp, thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 15,2 ha tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa. Theo nội dung thông báo mời sơ tuyển vào tháng 7/2018, Dự án có tổng mức đầu tư gần 182 tỷ đồng (mở sơ tuyển ngày 11/8/2018). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng mức đầu tư của Dự án đã tăng hơn 10 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công trình công cộng phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở cho nhân dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị TP. Thanh Hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.