(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa vừa cho biết, từ ngày 11/7 - 11/8/2018, Trung tâm này sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 2, 3) tại địa chỉ số 52, Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa kêu gọi đầu tư vào Khu tái định cư phường Quảng Thành

Ảnh minh họa

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư dự kiến gần 182 tỷ đồng và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Thời điểm mở sơ tuyển Dự án là 9h30 ngày 11/8/2018.