Thúc báo cáo thực hiện dự án đầu tư công

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có Văn bản đốc thúc lần 2 gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Theo Bộ KH&ĐT, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 11/5/2016, Bộ đã có Văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Bộ mới nhận được báo cáo của 70 cơ quan, trong đó có 66 cơ quan không có dự án đầu tư công trong diện báo cáo. 4 cơ quan có dự án đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên đã gửi báo cáo.

Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan chưa có báo cáo, đặc biệt là các cơ quan có dự án quan trọng quốc gia thuộc đối tượng phải báo cáo khẩn trương tổng hợp, gửi báo cáo chậm nhất là ngày 5/8/2016 để Bộ có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.      

Tin cùng chuyên mục