Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 337,85 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đến hết ngày 15/6/2022 đạt 337,85 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 48,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Tính đến 15/6/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 105,18 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Huyền Trang
Tính đến 15/6/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 105,18 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Huyền Trang

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 232,67 tỷ USD, tăng 16%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 105,18 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về xuất khẩu, tính đến hết 15/6/2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 168,28 tỷ USD, tăng 17,2% tương ứng tăng 24,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,81 tỷ USD, tương ứng tăng 16,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 3,27 tỷ USD, tương ứng tăng 20,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 2,94 tỷ USD, tương ứng tăng 13,6%; hàng dệt may tăng 2,92 tỷ USD, tương ứng tăng 21,3%...

Tính đến hết ngày 15/6/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 122,66 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tính đến hết 15/6/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 169,58 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,99 tỷ USD, tương ứng tăng 29,3%; xăng dầu các loại tăng 2,53 tỷ USD, tương ứng tăng 128,4%; than các loại tăng 2,19 tỷ USD…

Tính đến hết ngày 15/6/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 110 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.