TPP cam kết gì về SME?

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có một chương riêng về doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), ngoài ra còn có những quy định rải rác trong nhiều chương khác của Hiệp định.
TPP là hiệp định có các cam kết đáng chú ý nhất dành riêng cho SME mà Việt Nam đã từng tham gia từ trước tới nay. Ảnh internet
TPP là hiệp định có các cam kết đáng chú ý nhất dành riêng cho SME mà Việt Nam đã từng tham gia từ trước tới nay. Ảnh internet

TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO thuộc VCCI cho biết, Chương SME trong TPP bao gồm các cam kết dành riêng cho SME, tuy nhiên chương này không đặt ra các ưu đãi hay quy chế riêng mà tập trung vào các biện pháp nhằm tăng cường cung cấp thông tin mà các nước TPP phải thực hiện cho SME nhằm tạo điều kiện để nhóm doanh nghiệp này tận dụng được tốt nhất lợi ích từ TPP.

Cụ thể, chương này tập trung vào hai nhóm vấn đề: thiết lập website về TPP cho SME và thành lập ủy ban về SME trong TPP.

Đối với việc thiết lập website, TPP yêu cầu các nước thành viên phải thiết lập và duy trì một website thông tin về TPP cho các SME, trong đó, đáng chú ý là website này phải cung cấp thông tin văn kiện TPP, thông tin về cam kết trong TPP về SME hay bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để SME tận dụng cơ hội từ TPP. Website này cũng được yêu cầu phải kết nối với các website của cơ quan có thẩm quyền trong nước và quốc tế.

Đối với Ủy ban về SME, TPP quy định về việc thành lập và vận hành một Ủy ban về SME trong TPP làm đầu mối cho những nỗ lực hợp tác giữa các nước và cho các hoạt động hỗ trợ SME ví dụ như đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp thông tin, trao đổi thực tiễn tốt, xây dựng các chương trình hỗ trợ SME…

Những cam kết về SME trong các chương khác của TPP cũng là một số nhóm vấn đề đặc thù cần được lưu ý hoặc SME có thể được hưởng một số ngoại lệ nhất định.

Ví dụ như trong chương về mua sắm công, SME được dành những ngoại lệ, ưu tiên nhất định trong tiếp cận các gói thầu mua sắm công nằm ngoài các nguyên tắc về chung về mua sắm công. Trong thuận lợi hóa thương mại, SME là một yếu tố được cân nhắc đến trong quá trình tính mức thuế khoán cho các gói hàng chuyển phát nhanh…

Điều này cho thấy, TPP quan tâm tới nhóm doanh nghiệp này và nhấn mạnh các lợi ích của nhóm SME trong TPP.

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Trang, ngoài những quy định rải rác về SME, việc TPP phải dành một chương riêng chỉ nói về vấn đề thông tin và hỗ trợ SME tận dụng cơ hội TPP cho thấy vấn đề tiếp cận thông tin không phải là vấn đề riêng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, so với doanh nghiệp ở các nước TPP khác, SME ở Việt Nam gặp khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy để tận dụng cơ hội từ TPP cũng như vượt qua các thách thức của hiệp định này, các SME cần chủ động tìm hiểu thông tin về các cam kết liên quan tới mình, đặc biệt là tận dụng kênh website riêng về TPP cho SME mà các nước thành viên sẽ phải lập ra theo cam kết TPP.

“Đáng chú ý, TPP là hiệp định có các cam kết đáng chú ý nhất dành riêng cho các SME mà Việt Nam đã từng tham gia từ trước tới nay. Phần lớn những cam kết này hướng tới việc tạo điều kiện để SME cạnh tranh tốt hơn và cũng có nhiều cam kết cụ thể mang lại lợi ích thực tế cho các SME.

Vì vậy, các SME cần đặc biệt nghiên cứu những ngoại lệ dành cho SME trong TPP để tận dụng khi cần thiết” – TS. Trang khuyến cáo.

Tin cùng chuyên mục