(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 907 (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư khoảng 892 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 490 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 294 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách địa phương.
Vĩnh Long: 892 tỷ đầu tư xây dựng Đường tỉnh 907

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuyến đường dài khoảng 36,36 km, gồm 3 đoạn: đoạn 1 (điểm đầu giao với Đường tỉnh 906 thuộc xã Hiếu Nghĩa, điểm cuối giao với Quốc lộ 53 thuộc xã Trung Nghĩa); đoạn 2 (điểm đầu giao với Đường tỉnh 901 xã Tân Quới Trung, điểm cuối kết nối với Đường tỉnh 907 thuộc thị trấn Cái Nhum); đoạn 3 (điểm đầu nối tiếp Đường tỉnh 907 thuộc thị trấn Cái Nhum, điểm cuối giao với Đường tỉnh 909 xã Mỹ An, huyện Mang Thít); xây dựng mới 16 cầu và 1 bến phà ngang sông Măng Thít.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025.