Xử lý 130 kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng ngày 26/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Hải Minh

Báo cáo tại Phiên họp cho thấy, Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Đến nay, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC đã đạt được những kết quả nổi bật như: hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 TTHC theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa; 156/699 TTHC được phân cấp giải quyết. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục TTHC nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

Việc đổi mới thực hiện, giải quyết TTHC được chú trọng, đến nay có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4%, tăng 1,4 lần so với năm 2022; địa phương đạt 37,4%, tăng 3,7 lần so với năm 2022. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành là 28,59%, tăng 11% so với năm 2022, còn địa phương là 39,48%, tăng 31,44% so với năm 2022.

Kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, còn vướng nhiều thứ, còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm, bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy.

Tin cùng chuyên mục