(BĐT) - Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam xuất siêu 16,99 tỷ USD trong 9 tháng năm 2020 (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,27 tỷ USD). Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm đứt gãy thương mại quốc tế.
Xuất siêu gần 17 tỷ USD trong 9 tháng năm 2020

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về xuất khẩu (XK), kim ngạch XK hàng hóa 9 tháng ước đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK khu vực kinh tế trong nước đạt 71,83 tỷ USD, tăng mạnh 20,2%, chiếm 35,4% tổng kim ngạch XK; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 131,03 tỷ USD, giảm 2,9%, chiếm 64,6%. Thống kê cho thấy, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD, chiếm 91,3% tổng kim ngạch XK.

Kim ngạch nhập khẩu (NK) hàng hóa 9 tháng ước đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 82,35 tỷ USD, tăng 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 103,52 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019. Có 32 mặt hàng NK đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,3% tổng kim ngạch NK.