(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Trung (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu với tổng cộng 10 lô thầu, tổng giá trúng thầu là 1.093 triệu đồng. Có 7 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.
2 gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng của EVNNPT: Đã chọn xong nhà thầu

2 gói thầu do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn của EVNNPT. Ảnh: Thế Anh

3 nhà thầu trúng lớn

2 gói thầu nêu trên là Gói 12 Xây lắp đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực (TTĐL) Quảng Trạch và Gói 13 Xây lắp đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn của EVNNPT, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đều đóng thầu vào ngày 3/10/2018.

Gói thầu số 12 gồm 3 lô thầu với tổng giá gói thầu là 337.229 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 317.249 triệu đồng, chênh lệch giảm 19.980 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá trung bình 5,9%.

Gói thầu số 13 gồm 7 lô thầu với tổng giá gói thầu 826.450 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 776.218 triệu đồng, chênh lệch giảm 50.232 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,07%. Tính trung bình cả 2 gói thầu, thông qua đấu thầu rộng rãi đã giảm được 70.212 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá trung bình 6%. Thời gian thực hiện các lô thầu của 2 gói thầu nêu trên đều là 540 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung, trong số 10 lô thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thì Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty CP Lắp máy và Xây dựng điện là 3 nhà thầu trúng 2 lô thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 trúng Lô 13.7 Cung đoạn từ G54 - ĐC, với giá trúng thầu 110.900 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 trúng Lô 12.3 Mở rộng ngăn lộ tại trạm 500 kV Vũng Áng + Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (không bao gồm lắp đặt kháng điện), với giá trúng thầu 115.900 triệu đồng. Ngoài ra, 2 nhà thầu này liên danh với nhau trúng Lô 12.1 Đường dây cung đoạn từ ĐĐ - G6, với giá trúng thầu 89.935 triệu đồng. 

Còn Công ty CP Lắp máy và Xây dựng điện trúng Lô 13.3 Cung đoạn từ G10 - G19, với giá trúng thầu 91.930 triệu đồng và trúng Lô 13.6 Cung đoạn từ G43 - G54, với giá trúng thầu 102.066 triệu đồng. 

7 nhà thầu bị loại

Ban QLDA các công trình điện miền Trung cho biết, trong các nhà thầu đã tham gia đấu thầu 10 lô của 2 gói thầu lớn nêu trên thì có 7 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, không được xem xét ở bước đánh giá về tài chính.

Cụ thể, tại Lô 12.3 Mở rộng ngăn lộ tại trạm 500 kV Vũng Áng + Sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch (không bao gồm lắp đặt kháng điện), có 4 nhà thầu không vượt qua vòng đánh giá về yêu cầu kỹ thuật. Thứ nhất là Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp điện số Năm bị loại vì hồ sơ dự thầu (HSDT) không hợp lệ và đề xuất nhân sự thực hiện không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Thứ 2 là Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (nhà thầu trúng 2 lô thầu) bị loại vì nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của HSMT. Thứ 3 là Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam bị loại vì hồ sơ đề xuất kỹ thuật không hợp lệ. Thứ 4 là Liên danh Công ty CP Alphanam E&C - Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Điểm đáng chú ý là cả 2 thành viên của liên danh nhà thầu này đã liên danh với các nhà thầu khác trúng Lô 13.2 Cung đoạn từ ĐĐ - G10, di dời 220/110kV (giá trúng thầu là 89.958 triệu đồng); trúng Lô 13.5 Cung đoạn từ G31 - G43 (giá trúng thầu 114.597 triệu đồng).

Tại Lô 13.1 Mở rộng ngăn lộ tại trạm 500 kV Dốc Sỏi và trạm 500 kV Pleiku 2 (không bao gồm lắp đặt kháng điện), có 3 nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Tuy nhiên, có một điều trùng hợp là 3 nhà thầu này chính là Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (nhà thầu trúng 2/10 lô thầu) với lý do bị loại là “nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện hạng mục PCCC không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của HSMT”; Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam cũng bị loại với lý do “hồ sơ đề xuất kỹ thuật không hợp lệ”; Liên danh Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà - Công ty CP Alphanam E&C cũng bị loại với lý do “không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của HSMT”.