(BĐT) - Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang - bên mời thầu (BMT) đang mời thầu 2 gói thầu xây dựng nền, cầu, đường tại 2 đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo phản ánh của một nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) của 2 gói thầu đưa ra tiêu chí hợp đồng tương tự trong trường hợp liên danh hạn chế nhà thầu tham dự. Chuyên gia đấu thầu cho rằng, tiêu chí hợp đồng tương tự đưa ra trong HSMT không thống nhất, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
2 gói thầu xây lắp tại Tiền Giang: Yêu cầu về hợp đồng tương tự làm khó nhà thầu

Theo phản ánh của một nhà thầu, HSMT của 2 gói thầu đưa ra tiêu chí hợp đồng tương tự trong trường hợp liên danh hạn chế nhà thầu tham dự. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Gói thầu Thi công Xây dựng nền, mặt đường, cầu Rạch Băng, cầu tại Km12+349 và hệ thống thoát nước có dự toán 61,072 tỷ đồng, thuộc Dự án Đường tỉnh 873 từ cầu Bình Xuân đến Quốc lộ 50. HSMT đưa ra yêu cầu: nhà thầu phải có 3 hợp đồng hoặc khác 3, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 31 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 93 tỷ đồng. Trong các hợp đồng tương tự, nhà thầu phải có ít nhất 1 hợp đồng thi công công trình giao thông (cầu đường bộ) cấp III trở lên, trong đó có đầy đủ các hạng mục chính: nền, mặt đường kết cấu bằng nhựa trên nền móng đá cấp phối, mặt đường ≥ 7m; hạng mục cống ngang đường và cầu trên tuyến kết cấu bằng bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL93 và hạng mục hệ thống điện chiếu sáng; có giá trị hợp đồng ≥ 31 tỷ đồng.

Ngoài ra, HSMT yêu cầu, trong trường hợp liên danh, ít nhất một thành viên trong liên danh phải có 1 hợp đồng thi công công trình giao thông (cầu đường bộ) cấp III trở lên, trong đó có đầy đủ các hạng mục chính (như nêu trên); có giá trị hợp đồng ≥ 31 tỷ đồng.

Yêu cầu tương tự cũng được đưa ra ở Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường và các cầu trên Đường tỉnh 869 (dự toán 78,733 tỷ đồng, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng các Đường tỉnh 861, 863, 869 kết nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp). Theo đó, HSMT yêu cầu, trong trường hợp liên danh, ít nhất một thành viên trong liên danh phải có 1 hợp đồng thi công công trình giao thông (cầu đường bộ) cấp III trở lên, trong đó có đầy đủ các hạng mục chính nền, mặt đường kết cấu láng nhựa trên nền móng đá cấp phối, mặt đường ≥ 8m; hạng mục cống ngang đường và cầu trên tuyến kết cấu bằng bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL93, khổ cầu ≥ 10m; có giá trị hợp đồng ≥ 39,4 tỷ đồng.

Nhà thầu cho rằng, trong trường hợp liên danh, mỗi nhà thầu chỉ cần có hợp đồng thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận trong liên danh; không bắt buộc ít nhất một thành viên liên danh phải có 1 hợp đồng tương tự như trường hợp nhà thầu độc lập. Yêu cầu như vậy có thể hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, đặc biệt là các nhà thầu tại Tiền Giang; vì trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, năng lực nhà thầu còn hạn chế, ít nhà thầu thi công công trình có đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của HSMT.

Phúc đáp phản ánh của Nhà thầu, BMT cho biết, HSMT của các gói thầu được áp dụng theo mẫu Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020. Theo đó, mẫu thông tư quy định, trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của BMT khẳng định, HSMT yêu cầu ít nhất 1 thành viên trong liên danh phải có 1 hợp đồng tương tự như nêu trên mới đạt yêu cầu.

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, khi tham gia theo hình thức liên danh trong đấu thầu, các thành viên liên danh sẽ phải phân chia rõ tỷ lệ công việc mà mỗi nhà thầu sẽ đảm nhận trong thỏa thuận liên danh. Từ đó, năng lực, kinh nghiệm của liên danh phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận. Việc HSMT yêu cầu, có ít nhất 1 thành viên trong liên danh phải có 1 hợp đồng tương tự như yêu cầu đối với nhà thầu “độc lập” là chưa phù hợp với quy định của pháp luật và các mẫu HSMT được Bộ KH&ĐT ban hành, chuyên gia đấu thầu khẳng định.