6 tháng: Hải quan thu ngân sách hơn 149 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của toàn ngành đạt 149.015 tỷ đồng, bằng 44,08% dự toán, bằng 41,98% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 15,53% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong thời gian tới, ngành hải quan tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý và quy trình thủ tục hải quan đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quá trình giải quyết thủ tục tại cửa khẩu.

Cùng với đó, ngành hải quan cũng đảm bảo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các hiệp định thương mại song phương, đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ, không làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là trong bối cảnh cả thế giới đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.