(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng, giảm 28,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7. 
8 tháng bội chi hơn 121 nghìn tỷ đồng

Ảnh Internet

Trong đó, thu nội địa giảm khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm khoảng 1,16 nghìn tỷ đồng. Riêng thu từ dầu thô tăng so với tháng 7 khoảng 360 tỷ đồng do giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 8 phục hồi tăng mạnh so với tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Về chi NSNN, tổng chi tháng 8 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đạt 770,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, 8 tháng bội chi NSNN khoảng 121,27 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán năm.