(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) vừa có thư mời các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm trên toàn quốc báo giá các thuốc generic thuộc danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Về nguyên tắc, báo giá phải đảm bảo phù hợp với quy định của Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc xây dựng giá kế hoạch nhóm 2 không cao hơn giá kế hoạch của thuốc nhóm 1. Riêng giá của thuốc Paclitaxel dạng bào chế thuốc tiêm đông khô không cao hơn dạng bào chế thuốc tiêm.

Báo giá bao gồm thông tin: tên thuốc, tên hoạt chất, số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, nhà sản xuất, nước sản xuất của thuốc, nhóm tiêu chí kỹ thuật, đơn vị tính, đơn giá (có VAT-VND), giá kê khai, ngày kê khai và khả năng sản xuất, cung ứng/năm.

Để giúp các nhà cung ứng thuốc báo giá phù hợp, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia cung cấp giá trúng thầu trong vòng 12 tháng của các thuốc generic cùng hoạt chất, dạng bào chế, nồng độ, hàm lượng, nhóm 1. Trong đó, giá trúng thầu nhóm 1 của hoạt chất Oxaliplatin 100mg (thuốc tiêm, nhóm 2) là 440.680 đồng; hoạt chất Piperacilin + Tazobactam 4g + 0,5g (thuốc tiêm, nhóm 2) là 66.759 đồng; hoạt chất Paclitaxel 100mg (thuốc tiêm, nhóm 2) là 561.228 đồng; hoạt chất Paclitaxel 100mg và 30mg (thuốc tiêm đông khô, nhóm 2) lần lượt là 561.228 đồng và 213.600 đồng.

TT

Hoạt chất

Nồng độ, hàm lượng

Dạng bào chế

Đường dùng

Nhóm TCKT

Giá trúng thầu của nhóm 1 (VND)

1

Oxaliplatin

100mg

Thuốc tiêm

Tiêm/tiêm truyền

Nhóm 2

440.680

2

Paclitaxel

100mg

Thuốc tiêm

Tiêm/tiêm truyền

Nhóm 2

561.228

3

Paclitaxel

100mg

Thuốc tiêm đông khô

Tiêm/tiêm truyền

Nhóm 2

561.228

(thuốc tiêm)

4

Paclitaxel

30mg

Thuốc tiêm đông khô

Tiêm/tiêm truyền

Nhóm 2

213.600

(thuốc tiêm)

5

Piperacilin + Tazobactam

4g + 0,5g

Thuốc tiêm

Tiêm/tiêm truyền

Nhóm 2

66.759