Bến Tre phấn đấu 100% nhân khẩu sống trong hộ cận nghèo có BHYT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt Đề án Thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030.
Tỉnh Bến Tre phấn đấu 100% nhân khẩu sống trong hộ cận nghèo có BHYT
Tỉnh Bến Tre phấn đấu 100% nhân khẩu sống trong hộ cận nghèo có BHYT

Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92,38%, vượt 2,38% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng; việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định.

Theo dự báo của UBND Tỉnh, tình hình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025 có diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhất là người nghèo và người lao động có thu nhập thấp dẫn đến nguy cơ tái nghèo. Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn tới, số lượng hộ nghèo tăng lên. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh là 3,58% với 14.218 hộ nghèo, trong đó có 3.049 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Dự kiến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo tăng lên 10%, với 41.701 hộ, trong đó có khoảng 5.938 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội… Đây là những thách thức rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Do vậy, để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, Đề án đặt chỉ tiêu đến năm 2025, phấn đấu đảm bảo 100% hội gia đình chính sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Đặc biệt, có trên 90% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, 80% người cao tuổi được lập sổ quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, chăm sóc tại gia đình; phấn đấu tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 30% và tham gia BHTN 28% so với lực lượng lao động cùng với việc phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững…

Đến năm 2030, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 97%, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 40% và tham gia BHTN đạt 38% so với lực lượng lao động…

Đối với nhóm hộ cận nghèo, ngoài quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mệnh giá mua BHYT cho người dân, Ngân sách Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua BHYT, nhằm góp phần đảm bảo cho 100% nhân khẩu sống trong hộ cận nghèo có BHYT.

Tin cùng chuyên mục