(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao, khí y tế lần 2 năm 2021 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với tổng giá dự toán 139,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu viện phí, nguồn bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác của Bệnh viện.
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đấu thầu vật tư y tế lần 2

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021, Bệnh viện sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Cung ứng các mặt hàng khí y tế lần 2/2021 (giá gói thầu 2,543 tỷ đồng); Gói thầu số 2: Cung ứng các mặt hàng hóa chất lần 2/2021 (giá gói thầu 68,224 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao lần 2/2021 (giá gói thầu 69,132 tỷ đồng). Phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.