BHXH Việt Nam: Kết quả 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

(BĐT) - Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, từ năm 2022 đến nay, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tin cùng chuyên mục