(BĐT) - Bộ GTVT vừa phê duyệt Văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị các Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hình thức PPP.

Bộ GTVT cho biết, nhà tài trợ cho Dự án trên là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), đơn vị được giao quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Thăng Long; địa điểm thực hiện Dự án là tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2020, tổng mức đầu tư của Dự án là 1.037.199 USD (tương đương 23.249 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Dự án sẽ thực hiện các nghiên cứu bổ sung cho 2 đoạn tuyến quốc lộ nói trên, bao gồm: rà soát khung pháp lý, thể chế; tiến hành khảo sát thông xe/đếm xe, dự báo kinh tế - xã hội liên quan; phân tích tính khả thi về mặt tài chính; đánh giá rủi ro và xây dựng cơ chế phân bổ rủi ro; đánh giá phần hỗ trợ Nhà nước đối với dự án…