Cần tới 174.543 tỷ đồng hoàn thiện nút giao, đường kết nối với các cao tốc hiện hữu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tính đến đầu tháng 5/2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã nhận 134 kiến nghị của địa phương với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 174.543 tỷ đồng. Trong đó, có 53 kiến nghị liên quan đến nút giao với nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 33.000 tỷ đồng; 81 kiến nghị liên quan đến tuyến kết nối, nhu cầu vốn khoảng hơn 141.500 tỷ đồng.
Cần tới 174.543 tỷ đồng hoàn thiện nút giao, đường kết nối với các cao tốc hiện hữu

Bộ GTVT vừa báo cáo Chính phủ về việc rà soát hệ thống giao thông kết nối các tuyến cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để phát huy hiệu quả đầu tư các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác, Bộ GTVT đã rà soát, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các tuyến cao tốc đang khai thác, các tuyến đang triển khai xây dựng và các tuyến đang chuẩn bị đầu tư (đã bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện).

Kết quả rà soát chỉ ra, có 134 kiến nghị của địa phương đầu tư hệ thống giao thông kết nối cao tốc cho thấy nhu cầu vốn đầu tư khoảng 174.543 tỷ đồng. Trong đó, 53 kiến nghị từ các địa phương liên quan đến nút giao cao tốc (nhu cầu khoảng 33.029 tỷ đồng); 81 kiến nghị liên quan đến tuyến kết nối cao tốc (nhu cầu khoảng 141.514 tỷ đồng).

Theo Bộ GTVT, trong điều kiện nguồn vốn nhà nước còn khó khăn, việc cân đối ngay hơn 174.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện các nút giao, tuyến kết nối là khó khả thi.

Trong khi đó, nguồn lực đang cần ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên 4 làn xe và tập trung hoàn thành mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc. Do đó, căn cứ các tiêu chí được xây dựng dựa trên sự cần thiết đầu tư, khả năng cân đối vốn, Bộ GTVT đề xuất phân loại đầu tư các nút giao, tuyến kết nối theo 4 nhóm.

Nhóm 1 gồm các nút giao, tuyến kết nối đã được bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư hoặc đang triển khai xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác.

Nhóm 2 gồm các nút giao, tuyến kết nối có nhu cầu cấp thiết, cần sớm bố trí vốn để đầu tư ngay trong giai đoạn 2021 - 2025.

Nhóm 3 gồm các nút giao, tuyến kết nối cần ưu tiên bố trí vốn để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, trong đó được phân chia theo thẩm quyền đầu tư của Bộ GTVT và địa phương.

Nhóm 4 gồm các nút giao, tuyến kết nối trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác cần được nghiên cứu, thu xếp nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư.

Tin cùng chuyên mục