Chứng khoán phái sinh tháng 5/2024: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng 10,61%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng, đạt 1.654.305 tài khoản tại thời điểm cuối tháng, tăng 1,9% so với cuối tháng 4/2024.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh có xu hướng giảm trong tháng 5, sau chu kỳ tăng mạnh vào tháng 3 và tháng 4. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5 đạt 224.762 hợp đồng/phiên, giảm 16,57% và giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 28.752 tỷ đồng/phiên, giảm 14,25% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 24/5/2024 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 333.890 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng đạt 57.271 hợp đồng, tăng 22,21% so với tháng trước. Ngày 28/5/2024 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 59.179 hợp đồng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng 10,61% so với tháng trước, đạt tỷ trọng 2,92% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong khi đó, giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm từ 1,94% xuống còn 1,51% toàn thị trường.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 5/2024

Tháng 4/2024

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

224.762

269.402

-16,57%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

28.752

33.528

-14,25%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

57.271

46.863

22,21%

4

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

%

2,92

2,64

10,61%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,51

1,94

-22,16%

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ không có giao dịch được thực hiện trong tháng 5/2024.

Tin cùng chuyên mục