(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về cơ chế tài chính trong nước cho Dự án Nâng cấp trang thiết bị y tế Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cơ chế tài chính ngân sách nhà nước cấp phát 95%, cho vay lại 5% vốn vay ODA của Chính phủ Áo cho Dự án theo điều kiện vay lại.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế có trách nhiệm bố trí kịp thời, đầy đủ vốn đối ứng cho Dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm Dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.