(BĐT) - Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng có quy mô 248,9 ha được triển khai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với vốn đầu tư 768,093 tỷ đồng.
Đầu tư hơn 768 tỷ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 128/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định, nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai.

Dự án trên có quy mô 248,9 ha được triển khai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với vốn đầu tư 768,093 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.