Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 63/2018/NĐ-CP

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố để lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thông tư hướng dẫn thực hiện về lựa chọn sơ bộ dự án; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP); lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đầu tư công sang dự án PPP; hợp đồng dự án; một số nội dung khác thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

Bộ KH&ĐT nhấn mạnh đến vấn đề rất cần góp ý cụ thể là nội dung “vốn lưu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án” quy định tại Khoản 5 Điều 3 Dự thảo Thông tư. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tổng hợp khó khăn, vướng mắc khác cần được hướng dẫn thêm tại Dự thảo Thông tư và đề xuất cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung.    

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục