Đẩy mạnh công tác chuẩn bị dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cần phải đẩy mạnh hơn nữa và coi trọng công tác chuẩn bị đầu tư công và tổ chức triển khai Luật Đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, nếu không chuẩn bị tốt, không có danh mục dự án thì có tiền cũng không giao vốn được.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ dự kiến bố trí khoảng 183,253 nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. Ảnh minh họa: Internet
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ dự kiến bố trí khoảng 183,253 nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy tại Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ sáng ngày 13/7/2021.

Theo báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, về cơ bản, UBTVQH và Chính phủ thống nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm tới như sau: Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, gấp khoảng 1,2 lần giai đoạn 2016 - 2020, tương ứng với mức tăng của giai đoạn trước; Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân khoảng 16%, trong đó từ thuế phí khoảng 13,4%; Tổng chi giai đoạn 2021 - 2025 là 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 2,87 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28%, trong tổ chức thực hiện thì phấn đấu đạt 29%, chi thường xuyên khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, phấn đấu vào khoảng 60%.

Về tỷ lệ bội chi thì bình quân là 3,7% GDP, trần nợ công không quá 60%, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nợ nước ngoài quốc gia khoảng 45%. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách bình quân không quá 25%.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến tổng mức vốn này của giai đoạn 2021 - 2025 là 2,87 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí 100.000 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 50.000 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 30.000 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững 20.000 tỷ đồng.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, Chính phủ dự kiến bố trí khoảng 183,253 nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, trong đó giành 65,795 nghìn tỷ đồng cho 2 dự án chuyển tiếp và khởi công mới 1 dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, đó là giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông giai đoạn 1, Dự án hồ chứa nước của Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Còn khoảng 38 nghìn tỷ đồng để đầu tư các đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Số vốn còn lại khoảng 78,79 nghìn tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc khác.

Về đầu tư công, một số Ủy viên UBTVQH cho rằng Chính phủ cần có tổng kết việc thực hiện đầu tư công theo kế hoạch 5 năm, rút ra các bài học, nhận định rõ các tồn tại, hạn chế và kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư công. Về kế hoạch tài chính trung hạn cần thể hiện rõ kết quả giải quyết xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh, an toàn tài chính, củng cố được nền tảng vĩ mô, đặc biệt rất thành công trong việc tái cơ cấu nợ và đặt ra các bài học kinh nghiệm trong điều hành.

Chủ trì Phiên họp thứ 58 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đối với đầu tư công, nội dung rất quan trọng là công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai Luật Đầu tư công.

“Tôi thấy 700 dự án nhưng đến nay chưa thấy chuẩn bị gì, trong thẩm tra cũng rất lo ngại, nhất là dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia chưa thấy hình dáng, chưa thấy danh mục dự án ở đâu. Xoay đi xoay lại là gần hết năm thứ nhất của kế hoạch 5 năm rồi. Sau này chậm là do chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia phải đẩy mạnh hơn nữa, không chuẩn bị tốt, không có danh mục thì có tiền cũng không giao vốn được.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ quan ngại khi nợ địa phương tăng 2,7 lần, cần xem lại khả năng trả nợ của địa phương đến đâu? Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm, có những nhiệm vụ chi của địa phương nhưng Trung ương vẫn phải lo như chi giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc. Về tỷ lệ điều tiết, Chủ tịch Quốc hội nhất trí sẽ trình vào tháng 10 cùng với kế hoạch năm 2022, giai đoạn 2022 - 2025, nhưng lưu ý cần bám sát Luật Ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá lại kết quả thực hiện các nghị quyết về cơ chế đặc thù cho một số địa phương, tránh tình trạng chỉ đề nghị chính sách chi mà không chú ý tới chính sách thu, trong khi chính sách thu mới tạo ra nguồn lực để phát triển hoặc ban hành chính sách mà không thực hiện được.

Tin cùng chuyên mục