(BĐT) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo đề xuất với UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu khoa học và Công nghệ biển tại khu vực cầu Cỏ May, Phường 12, TP. Vũng Tàu.
Đề xuất đầu tư Khu khoa học và công nghệ biển tại Vũng Tàu

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án gồm 4 chức năng chính là: Khu Hải dương học; Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, triển khai thực nghiệm và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Khu khám phá khoa học và công nghệ và Khu bảo tồn sinh thái tự nhiên rừng ngập mặn và các công trình phụ trợ - bến nội bộ. Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện Dự án hơn 372 tỷ đồng từ nguồn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ của Tỉnh.

Theo đề xuất sơ bộ, Khu Khoa học và Công nghệ biển sẽ được tổ chức thi thiết kế ý tưởng, thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai Dự án.