(BĐT) - Theo Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Chính phủ đề xuất đến năm 2020 đất khu công nghiệp là 191,42 nghìn ha (điều chỉnh giảm 8,59 nghìn ha so với chỉ tiêu Quốc hội duyệt).  
Đề xuất điều chỉnh giảm đất khu công nghiệp

Chính phủ đề xuất đến năm 2020 đất khu công nghiệp là 191,42 nghìn ha, điều chỉnh giảm 8,59 nghìn ha so với chỉ tiêu Quốc hội duyệt. Ảnh: NC

Theo chỉ tiêu Quốc hội duyệt đến năm 2020, đất khu công nghiệp có 200,01 nghìn ha, tăng thêm 96,68 nghìn ha so với năm 2015.

Cho ý kiến về Tờ trình, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá, thời gian qua, Chính phủ đã tiến hành rà soát lại các khu công nghiệp, tập trung chỉ đạo lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu và diện tích lấp đầy đã nâng lên đáng kể, đạt khoảng 65% so với 45% năm 2011. Trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm sự hợp lý về số lượng các khu công nghiệp, tập trung lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu. Việc quy hoạch xây dựng mới các khu công nghiệp cần dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi thế cạnh tranh, chú trọng quy hoạch theo vùng, không nên đầu tư dàn trải, chia cắt theo địa giới hành chính.

Đối với đất khu kinh tế, có ý kiến đề nghị rà soát để giảm diện tích vì cho rằng, thời gian qua, việc khoanh định diện tích đất tại các khu kinh tế là quá lớn, vượt quá nhu cầu, không bố trí đủ nguồn lực để thực hiện dẫn đến quy hoạch treo, hạn chế quyền của người sử dụng đất trong khu kinh tế.