Đến cuối tháng 1, vốn điều lệ của hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu thống kê cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đến ngày 31/1/2024, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống các TCTD đạt 1.003.601 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cuối năm 2023.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, tương đương với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với thời điểm cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài, có tổng vốn điều lệ đạt 163.165 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2023.

Đến 31/1/2024, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 19,545 triệu tỷ đồng, giảm 2,63% so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước có tổng tài sản đạt hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giảm 1,49% so với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần có tổng tài sản đạt hơn 8,6 triệu tỷ đồng, giảm 3,87% so với cuối năm 2023…

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 77,87%. Nhóm NHTM nhà nước có tỷ lệ là 81,31%; nhóm NHTM cổ phần có tỷ lệ là 80,88%...

Tin cùng chuyên mục