(BĐT) - Trong ngày 12/8/2020, trên phạm vi cả nước có 670 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 3 (KfW-HNPC-DA-G01) Cung cấp máy biến áp và vật tư thiết bị, với giá gói thầu hơn 110,074 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cải tạo lưới điện Hà Nội giai đoạn 3 - huyện Đông Anh thuộc Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc theo tên generic, với giá gói thầu hơn 94,657 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020.

UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 57,010 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1).

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27 Xây lắp hạng mục sửa chữa, nâng cấp cống tiêu tự chảy kết hợp lấy nước trạm bơm Vĩnh Trị I, với giá gói thầu hơn 55,875 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt các máy biến áp 110kV và tự dùng, với giá gói thầu hơn 18,299 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Bá Thiện và nhánh rẽ.