(BĐT) - Trong ngày 16/7/2020, trên phạm vi cả nước có 654 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 07 Cung cấp và xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị, với giá gói thầu là 130.511.262.881 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch), tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 178.258.087.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt, với giá gói thầu là 109.294.215.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 184.227.932.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 63 Cung cấp và lắp đặt thiết bị xét nghiệm, với giá gói thầu là 107.395.745.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.113.078.124.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng trường nghề tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước thuộc Dự án cùng tên, với giá gói thầu là 94.283.166.000 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng I (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị hệ thống báo hiệu Diameter, với giá gói thầu là 52.728.800.000 đồng.