(BĐT) - Trong ngày 20/3/2018, trên phạm vi cả nước có 615 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 81,246 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại Khối 5, phường Bến Thủy, TP. Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 109.992.646.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu 23.922.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc UBND huyện Châu Thành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.607.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án công trình TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 65,805 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bạch Đằng, TP. Hạ Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 89.956.993.000 đồng.

Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SPC-TIENHAI-06-K Đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công, với giá gói thầu là 8.524.342.598 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 182.102.000.000 đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tối ưu hóa mạng vô tuyến 4G LTE khu vực TP. Hà Nội năm 2018, với giá gói thầu là 23.670.900.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tối ưu hóa mạng vô tuyến 4G LTE khu vực TP. Hà Nội năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.746.850.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu 13.145.268.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 18.990.812.000 đồng.