(BĐT) - Trong các ngày 21, 22 và 23/5/2021, trên phạm vi cả nước có 1.221 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Đầu tư xử lý sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Chủ Vàng - Mười Thân, huyện An Minh, với giá gói thầu hơn 103,109 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè Chủ Vàng - Mười Thân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 115 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp công tơ điện tử và bộ tập trung dữ liệu, với giá gói thầu hơn 55,636 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua công tơ điện tử, DCU đợt 2 phục vụ chương trình thay công tơ điện tử đọc xa năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.636.625.000 đồng.

Ban Mua sắm vật tư kỹ thuật và sửa chữa, nâng cấp trang bị kỹ thuật Bộ đội Biên phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Mua 140 máy đẩy Yamaha (40 máy 40 CV, 80 máy 85 CV, 20 máy 115 CV), với giá gói thầu 44,940 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư kỹ thuật (đợt 1) của Bộ đội Biên phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 102.812.521.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp, xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị (gói PC), với giá gói thầu hơn 24,251 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thay máy biến áp T1-40 MVA thành 63 MVA trạm biến áp 110 kV Tháp Chàm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29.528.027.000 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua trang phục dân quân tự vệ năm 2021, với giá gói thầu 27,133 tỷ đồng.