(BĐT) - Trong ngày 24/9/2019, trên phạm vi cả nước có 648 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019, quý I và quý II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 3 Thi công xây dựng (bao gồm cả hạng mục chung) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch chùa Bà Đanh, huyện Kim Bảng, với giá gói thầu là 31.049.200.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống chụp cắt lớp vi tính - CT Scanner 128 lát cắt, với giá gói thầu là 25,5 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cụ thể: Gói AFD-SPC-R-G02 Cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) công trình, với giá gói thầu là 12.390.069.730 đồng; Gói thầu AFD-SPC-R-G03 Cung cấp dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện công trình, với giá gói thầu là 23.858.242.814 đồng; Gói thầu AFD-SPC-R-W Xây dựng và lắp đặt VTTB công trình, với giá gói thầu là 90.872.323.710 đồng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1 Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật (Km0+00-Km1+040); Gói thầu xây lắp số 2 Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật (Km1+040 - Km1+980), với giá gói thầu lần lượt là 86.111.805.416 đồng và 75.763.639.972 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 237.522.417.562 đồng

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc generic gồm 433 danh mục và Gói thầu Cung cấp thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị gồm 118 danh mục, với giá gói thầu lần lượt là 49.476.371.810 đồng và 17.231.092.900 đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh. Cụ thể: Gói thầu XL03 đoạn Km90+700 - Km99+500, với giá gói thầu là 138,947 tỷ đồng; Gói thầu XL04 đoạn Km99+500 - Km107+800 (không bao gồm cầu Lộ Đá Km 103+200 - Km103+900), với giá gói thầu là 112,201 tỷ đồng; Gói thầu XL05 đoạn Km107+800 - Km114+862.53, với giá gói thầu là 89,894 tỷ đồng; Gói thầu XL06 Xây dựng mới 02 cầu (Nhị Trung, Lộ Đá - bao gồm cả điều tiết giao thông thủy); sửa chữa 05 cầu (Bàng Đa, Phước Hảo, Trà Cuông 1, Trà Cuông 2, Ô Lắc) và công trình an toàn giao thông toàn tuyến, với giá gói thầu là 75,116 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phòng cháy, thang tời, với giá gói thầu là 83.654.589.921 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 147.182.280.000 đồng.