(BĐT) - Trong ngày 28/8/2018, trên phạm vi cả nước có 502 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01.XL Xây dựng tuyến đê đoạn K32+693,87 đến K37+411,66, với giá gói thầu hơn 137,977 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn K27+00 - K37+411,66) từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 371.624.290.000 đồng.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, với giá gói thầu hơn 67,439 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 174.412.500.000 đồng.

Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 310,389 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khối điều trị Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 599.990.733.000 đồng.

Công ty CP Cảng Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư mới 1 cần cẩu bánh lốp có sức nâng 100 tấn cho Chi nhánh Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận, với giá gói thầu hơn 92,305 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mới 1 cần cẩu bánh lốp có sức nâng 100 tấn cho Chi nhánh Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 96.209.955.600 đồng.

Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tỉnh Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 155,978 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5 (khu vực Trung tâm Truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250.370.574.000 đồng.