(BĐT) - Trong ngày 7/4/2021, trên phạm vi cả nước có 644 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị (Gói thầu PC), với giá gói thầu hơn 129,52 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Hàm Thạnh và đường dây 110kV Hàm Thuận Nam 2 - Hàm Thạnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chi phí xây dựng, với giá gói thầu hơn 79,42 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường cặp kênh Cầu Duyên.

Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 55,357 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 46,38 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Kim Lũ (khu Xuân Dương).

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống đào tạo trực tuyến cho Agribank thuộc Dự án Đầu tư hệ thống đào tạo trực tuyến cho Agribank, với giá gói thầu là 42,921 tỷ đồng.

Phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa giai đoạn 2021 - 2022, với giá gói thầu hơn 36.375.684.000 tỷ đồng.