Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/02/2023 nhưng các quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2023 cho đến hết ngày 31/12/2023.
Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Theo BHXH Việt Nam, đây là việc làm hằng năm của các cơ quan chức năng nhằm giúp số tiền của người tham gia BHXH được bảo toàn về giá trị. Vì vậy, người dân, người lao động hoàn toàn có thể yên tâm về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc.

Đối tượng được áp dụng Thông tư được chia thành 2 nhóm cụ thể. Nhóm thứ nhất, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023; Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

Nhóm thứ hai, đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2023, tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH sẽ được áp dụng cho nhóm 1 như bảng sau:

Từ ngày 01/01/2023, tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH của nhóm 2 sẽ được áp dụng theo các bảng sau:

Tin cùng chuyên mục