Đóng điện Máy biến áp T2 Dự án Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) vừa hoàn thành đóng điện mang tải thành công Máy biến áp (MBA) T2 công trình nâng công suất MBA 110kV tại Trạm biến áp 220kV Huế, góp phần cung cấp điện ổn định lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu công nghiệp trong Tỉnh.
Máy biến áp T2 - 63MVA của Trạm biến áp 220kV Huế vừa được nâng công suất và đóng điện thành công
Máy biến áp T2 - 63MVA của Trạm biến áp 220kV Huế vừa được nâng công suất và đóng điện thành công

Dự án Nâng công suất MBA 110kV tại Trạm biến áp 220kV Huế thuộc địa phận phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành Dự án với tổng mức đầu tư trên 61 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: thay thế 2 MBA 110/35/22kV - 40MVA T1 và T2 hiện hữu bằng 2 MBA 110/35/22kV - 63MVA, di dời chống sét van 110kV thuộc lộ tổng MBA T1 và T2 hiện có về vị trí mới gần MBA; thay thế thiết bị bao gồm tủ lộ tổng và tủ phân đoạn thanh cái 431, 432, 412,412-1, và thanh cái C41, C42; lắp bổ sung 4 tủ ghép nối thanh cái phía 22kV, 5 tủ xuất tuyến phía 22kV; hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với quy mô mới của trạm.

Thời gian thi công bắt đầu từ 20/7/2023. Quá trình thi công, thời tiết tại Huế mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục phần xây dựng của công trình. Tuy nhiên, NPTPMB đã điều hành, cùng các nhà thầu và phối hợp cùng đơn vị quản lý vận hành là Công ty Truyền tải điện 2 thi công, lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành công trình để đóng điện MBA T2 - 63MVA để thay thế MBA T2-40MVA cũ đang bị sinh khí, đảm bảo đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó giám đốc NPTPMB cho biết, thay MBA T2 - 110/35/22kV - 63MVA thuộc Dự án Nâng công suất MBA 110kV tại Trạm biến áp 220kV Huế sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực cũng như tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn, linh hoạt trong lưới điện.

Tin cùng chuyên mục