(BĐT) - Mặc dù được đấu thầu rộng rãi trong nước nhưng cả 3 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 94 tỷ đồng thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đều do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thái Dương (gọi tắt là nhà thầu Thái Dương) trúng thầu với giá trúng thầu áp sát giá gói thầu.
Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai: Thái Dương trúng sát giá 3 gói xây lắp

Trúng sát giá cả 3 gói thầu xây lắp

Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Y tế Lào Cai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục Nhà hành chính + Khoa dược, khoa chống nhiễm khuẩn, Nhà phục hồi chức năng, khoa dinh dưỡng, khoa truyền nhiễm. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Theo đó, nhà thầu Thái Dương được lựa chọn trúng thầu Gói thầu này với giá trúng thầu gần 22.802 triệu đồng (giá gói thầu gần 22.810 triệu đồng, chênh lệch 8 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm siêu nhỏ 0,035%).  Theo Quyết định phê duyệt số 477/QĐ-SYT ngày 5/5/2017 của Sở Y tế Lào Cai thì thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu này là 228 ngày, loại hợp đồng là theo đơn giá cố định.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 gói thầu được đấu thầu rộng rãi thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai được Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Y tế Lào Cai công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó có 1 gói thầu tư vấn (Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Nhà điều trị nội trú + Gây mê hồi sức) do Trung tâm Tư vấn giám sát (TVGS) và QLDA xây dựng tỉnh Lào Cai trúng thầu (giá trúng thầu 920 triệu đồng, giá gói thầu hơn 920,3 triệu đồng, chỉ tiết kiệm 0,3 triệu đồng mặc dù được đấu thầu rộng rãi).

3 gói thầu xây lắp còn lại với tổng giá gói thầu gần 94.108 triệu đồng đều do nhà thầu Thái Dương trúng thầu. Tuy nhiên, qua đấu thầu rộng rãi, tổng giá trị trúng thầu khoảng 94.084 triệu đồng (tổng giá trị chênh lệch chỉ 24 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ là 0,025%). Không biết là do tình cờ hay sắp đặt mà con số tiết kiệm siêu thấp ở cả 3 gói thầu đều có điểm chung là giảm cùng 1 con số (giảm 8 triệu đồng) đối với mỗi gói thầu mà không phải giảm theo quy mô, giá trị của từng gói thầu?

Cụ thể, ngoài Gói thầu số 11 nêu trên, nhà thầu Thái Dương đã trúng các gói thầu xây lắp số 2 và số 7 của Dự án. Theo Quyết định phê duyệt số 769/QĐ-SYT ngày 24/12/2015 của Sở Y tế Lào Cai thì giá trúng thầu của Gói thầu số 2: Thi công xây dựng hạng mục San nền + nhà khám bệnh và hồi sức cấp cứu là gần 23.902 triệu đồng (giá gói thầu gần 23.909 triệu đồng, chênh lệch 8 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm rất thấp 0,03%). Tại Gói thầu số 7: Thi công xây dựng hạng mục Nhà điều trị nội trú + Gây mê hồi sức, giá trúng thầu của nhà thầu Thái Dương là hơn 47.381 triệu đồng, giá gói thầu hơn 47.389 triệu đồng, chênh lệch hơn 8 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm siêu nhỏ 0,016%).

Nhà thầu Thái Dương là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, nhà thầu Thái Dương có mã số đăng ký kinh doanh 5300205751, có vốn điều lệ hơn 20 tỷ đồng, có địa chỉ tại Tổ 28B, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tính từ tháng 12/2015 đến nay, nhà thầu Thái Dương đã được công khai trúng 5 gói thầu với tổng giá trúng thầu hơn 128.336 triệu đồng. Cả 5 gói thầu này đều nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong số 5 gói thầu nêu trên, có 4 gói thầu do Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Y tế Lào Cai mời thầu (Sở Y tế Lào Cai làm chủ đầu tư). Tổng giá trúng thầu của 4 gói thầu tại Sở Y tế Lào Cai là hơn 118.414 triệu đồng, chiếm hơn 92% tổng giá trị trúng thầu được công khai của nhà thầu Thái Dương. Điều này cho thấy, Sở Y tế Lào Cai với tư cách chủ đầu tư là “sân chơi” quen thuộc, chủ đạo của nhà thầu Thái Dương. Thực tế, kết quả lựa chọn nhà thầu của 16 gói thầu do Sở Y tế Lào Cai công bố từ tháng 12/2015 đến nay cũng cho thấy, 4 gói thầu do nhà thầu Thái Dương trúng thầu đều nằm trong số những gói thầu có quy mô lớn nhất, được giao cho Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Y tế Lào Cai mời thầu.

Ngoài việc trúng sát giá 3 gói thầu xây lắp của dự án nêu trên, mới đây, nhà thầu Thái Dương cũng được lựa chọn trúng thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2; Hạng mục: San gạt mặt bằng và xây dựng hệ thống thoát nước. Giá trúng thầu của nhà thầu Thái Dương ở Gói thầu số 1 này cũng áp sát giá gói thầu (giá trúng thầu 24.330 triệu đồng, giá gói thầu 24.342 triệu đồng, chênh lệch giảm 12 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,05%).

Trước chất vấn của phóng viên Báo Đấu thầu về việc tính đến thời điểm hiện tại, 100% gói thầu xây lắp của Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đều do nhà thầu Thái Dương trúng thầu, đại diện Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Y tế Lào Cai khẳng định, quá trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đều đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng quy trình, làm đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.