(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu xây lắp của Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) có tổng giá trúng thầu gần 329 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 4 gói thầu đều được đấu thầu qua mạng nhưng mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), tỷ lệ tiết kiệm các gói thầu đều dưới 0,4%.
Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Cả 4 gói thầu xây lắp không có cạnh tranh

Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm 7 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; 1 gói chỉ định thầu; thời gian lựa chọn nhà thầu là quý III/2021.

Các gói thầu đều do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án (số 10, 11, 12 và 13) có tổng giá gói thầu 329,279 tỷ đồng, đều được đóng/mở thầu ngày 6/9/2021.

Theo đó, tại Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) (lý trình từ Km0 - Km10), Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Phong trúng thầu với giá 102,053 tỷ đồng (giảm 98 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,09%); thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) (Lý trình từ Km10 - Km20), Liên danh xây dựng Phong Dụ Thượng (gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Tây Bắc - Công ty CP Bình Dương - Công ty CP Thương mại và Xây dựng Duy Bảo) trúng thầu với giá 94,703 tỷ đồng, giảm 82 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,08%; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Ngày 13/9/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái đã mở thầu qua mạng Gói thầu số 14 Giám sát thi công xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15). Nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh 568 (gồm Công ty TNHH Phú Thiện và Trung tâm Tư vấn khoa học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông). Gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá HSDT.

Tại Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) (Lý trình từ Km20 - Km30), Liên danh Công ty TNHH Đồng Tiến - Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Hưng Việt UDIC) trúng thầu với giá 66,763 tỷ đồng, giảm 204 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%; thời gian thực hiện hợp đồng 20 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) (Lý trình từ Km30 - Km43), Liên danh Công ty TNHH Hiệp Phú - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 9 trúng thầu với giá 65,245 tỷ đồng, giảm 131 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2%; thời gian thực hiện hợp đồng 20 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Tây Bắc, Công ty TNHH Hiệp Phú, Công ty CP Bình Dương, Công ty TNHH Đồng Tiến, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 9, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Phong đều từng trúng các gói thầu xây lắp quy mô lớn thuộc các dự án đường nối Quốc lộ 32 do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái mời thầu.

Công ty CP Thương mại và Xây dựng Duy Bảo cũng từng được công bố trúng nhiều gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái mời thầu.