(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thưc hiện các gói thầu thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh (vay vốn Ngân hàng Thế giới). Dự án có 7 gói thầu, tổng mức đầu tư dự toán là 696,842 tỷ đồng.
Gần 700 tỷ đồng phát triển hạ tầng đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

7 gói thầu này được bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ tháng 4/2021. Trong đó, một số gói thầu có giá trị lớn như Gói thầu KA-PW-07 Hệ thống thu gom nước thải (bao gồm trạm bơm trên tuyến và đấu nối hộ gia đình) có giá dự toán 434,1 tỷ đồng; Gói thầu KA-PW-02 Đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 1: từ Km0 - Km2+00) có giá dự toán 118,4 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng một số hệ thống kè như: kè kết hợp đường bờ phải (bờ Nam) sông Trí (đoạn từ đập tràn sông Trí đến cầu Trí); kè kết hợp đường bờ trái (bờ Bắc) sông Trí (đoạn từ đập tràn sông Trí đến cầu Trí)…