(BĐT) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tổng giá gói thầu năm 2020 là 958.543,726 tỷ đồng (tăng 31% tương đương với 224.962,849 tỷ đồng so với năm 2019); tổng giá trúng thầu năm 2020 là 911.847,824 tỷ đồng (tăng 32% tương đương với 219.233,04 tỷ đồng so với năm 2019), chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu (giá trị tiết kiệm) là 46.697,26 tỷ đồng, tương đương 4,87%.
Gia tăng số lượng gói thầu đấu thầu cạnh tranh

Năm 2020, cả nước có 301.587 gói thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu, tăng 6% so với năm 2019, với tổng giá gói thầu là 958.543,726 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Phân chia theo hình thức lựa chọn nhà thầu, năm 2020, hình thức đấu thầu rộng rãi có 45.692 gói thầu (chiếm 15,15%) với tổng giá gói thầu là 806.219,595 tỷ đồng (chiếm 84,11%) và tổng giá trúng thầu là 764.349,624 tỷ đồng (chiếm 86,78%), tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,19%.

Hình thức chào hàng cạnh tranh có 25.473 gói thầu (chiếm 8,45%) với tổng giá gói thầu là 42.643,520 tỷ đồng (chiếm 4,45%), tổng giá trúng thầu là 41.122,883 tỷ đồng (4,51%), tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,57%.

Hình thức chỉ định thầu có 209.653 gói thầu (chiếm 69,52%) với tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu lần lượt là 77.107,861 tỷ đồng (chiếm 8,04%) và 75.447,540 tỷ đồng (chiếm 8,27%), tỷ lệ tiết kiệm là 2,15%...

Theo thống kê trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia, năm 2020 có 98.172 gói thầu (năm 2019 là 39.547 gói) được tổ chức đấu thầu qua mạng. Trong đó, tính đến hết năm 2020, có 84.417 gói thầu qua mạng đã có kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá gói thầu khoảng 260.988 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu khoảng 249.047 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 4,58%.

Kết quả tổng hợp của Bộ KH&ĐT cho thấy, trong năm 2020, tổng số gói thầu đấu thầu qua mạng (ĐTQM) ở cả 3 hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, chào hàng cạnh tranh rút gọn đều tăng hơn 2 lần so với năm 2019. Cụ thể, đấu thầu rộng rãi có 52.701 gói thầu (chiếm 53,68%) với tổng giá gói thầu là 276.722 tỷ đồng, trong đó có 45.071 gói thầu đã đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá gói thầu 222.041 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 211.868 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 4,58%.

Hình thức chào hàng cạnh tranh có 35.379 gói thầu ĐTQM (chiếm 36,04%) với tổng giá gói thầu là 46.070 tỷ đồng, trong đó có 30.556 gói thầu đã đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá gói thầu 36.833 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 35.289 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 4,19%.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn có 10.092 gói thầu ĐTQM (chiếm 10,28%) với tổng giá gói thầu là 2.754 tỷ đồng, trong đó có 8.790 gói thầu đã đăng tải kết quả với tổng giá gói thầu 2.113 tỷ tổng, giá trúng thầu là 1.889 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 10,59%.

So với năm 2019, số lượng gói thầu áp dụng ĐTQM tăng hơn 2,4 lần, tổng giá gói thầu tăng hơn 2,5 lần.

Bộ KH&ĐT đánh giá, năm 2020, mặc dù tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu của cả nước giảm nhẹ so với năm 2019, nhưng vẫn có nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đấu thầu hiệu quả cao, trong đó có một số cơ quan, địa phương, đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm cao trên 10% như: Bộ Y tế (15,51%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (13,43%); các tỉnh: Lạng Sơn (11,91%), Vĩnh Long (11,25%), Đồng Nai (12,68%), thành phố Đà Nẵng (10,42%); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (18,53%); Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (22,81%); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (15,64%)… Trong đó, nổi bật là khối các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước có tỷ lệ tiết kiệm khá cao, đạt 9,81%.

Năm 2020 cũng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của đấu thầu qua mạng, nhiều bộ, ngành, địa phương vượt chỉ tiêu quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT.