Gói thầu đường liên xã tại Lệ Thủy (Quảng Bình): Xây dựng Việt Tiến bị loại oan?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau 5 ngày kể từ khi Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08 Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã từ xã Kim Thuỷ đi xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến đã có đơn kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu không đồng tình với kết luận đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Tổ chuyên gia xoay quanh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu trên có giá 23,121 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu; Phòng Tài chính - Kế hoạch (UBND huyện Lệ Thủy) thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT), kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngày 7/6/2024, Chủ đầu tư phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Nghĩa Đạt - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Linh Lân trúng thầu với giá 22,543 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến bị loại tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm do không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính.

Trong đơn kiến nghị, Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến cho rằng, Bên mời thầu không xem xét một cách toàn diện về năng lực của Nhà thầu mà đã đưa ra kết luận đánh giá Nhà thầu không đạt là không khách quan, không có cơ sở.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá HSDT, báo cáo tài chính năm 2022 của Nhà thầu thể hiện tiền nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 57 triệu đồng. Trong khi đó, tại Quyết định số 1282/QĐ-CCTKV ngày 19/7/2022 của Chi cục Thuế Đồng Hới - Quảng Ninh về việc cưỡng chế thuế thể hiện giá trị là 58,833 tỷ đồng. Bên mời thầu nhận định số tiền nợ thuế mà Nhà thầu kê khai tại báo cáo tài chính năm 2022 là không chính xác, Bên mời thầu không có cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động tài chính của Nhà thầu.

Cũng theo đánh giá của Bên mời thầu, ngày 28/2/2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 227/QĐ-CTOBI về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến. Bên mời thầu nhận định, nếu trúng thầu, Nhà thầu sẽ không đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện hợp đồng, không có khả năng thanh toán các chi phí thực hiện Gói thầu, làm ảnh hưởng tiến độ công trình.

Xây dựng Việt Tiến khẳng định, lập luận của Bên mời thầu là thiếu căn cứ, có sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa các quy định liên quan. Về số tiền nợ thuế 57 triệu đồng kê khai trong báo cáo tài chính năm 2022, đây là thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quy định của Luật Thuế TNDN (đến nay Nhà thầu đã được cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ). Còn số tiền nợ 58,833 tỷ đồng theo Quyết định cưỡng chế số 1282/QĐ-CCTKV là tiền sử dụng đất (không phải tiền thuế) tại Dự án Khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp - Bắc Ninh (tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến - Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn là nhà đầu tư, được hạch toán độc lập, không liên quan đến năng lực tài chính khi Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu này.

Liên quan đến Quyết định số 227/QĐ-CTTQBI ngày 28/2/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, trong quá trình làm rõ HSDT, Nhà thầu đã cung cấp Văn bản số 910/CTTQBI-TTHT ngày 20/3/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho phép Xây dựng Việt Tiến được sử dụng hóa đơn nhằm mục đích “thanh toán các khoản chi phí đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục”. Như vậy, Xây dựng Việt Tiến vẫn hoạt động bình thường và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế.

Mặt khác, theo yêu cầu của HSMT, để được đánh giá đạt năng lực tài chính, nhà thầu cần đáp ứng các tiêu chí: giá trị tài sản ròng trong năm tài chính gần nhất (2022) so với thời điểm đóng thầu phải dương (giá trị tài sản ròng năm 2022 của Nhà thầu Việt Tiến là 150,943 tỷ đồng); doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất (2020, 2021, 2022) so với thời điểm đóng thầu có giá trị tối thiểu là 33 tỷ đồng (doanh thu bình quân giai đoạn 2020 - 2022 của Nhà thầu Việt Tiến đạt 73,481 tỷ đồng); nhà thầu phải chứng minh nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu với giá trị là 6,937 tỷ đồng (Việt Tiến cung cấp cam kết thu xếp tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Bình với giá trị như yêu cầu của HSMT).

Từ những phân tích trên, Xây dựng Việt Tiến khẳng định đáp ứng năng lực tài chính, nghĩa vụ thuế TNDN theo yêu cầu của HSMT, cũng như quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT.

Ngày 17/6/2024, thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy khẳng định, việc đánh giá HSDT hoàn toàn căn cứ, tuân thủ HSMT, phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan. Tổ chuyên gia đã kiểm tra, rà soát và đề xuất nội dung phúc đáp kiến nghị theo hướng giữ nguyên quan điểm đánh giá ban đầu và đang trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết kiến nghị, phúc đáp nhà thầu.

Chuyên gia đấu thầu nêu quan điểm, theo nguyên tắc đánh giá HSDT tại Điều 27 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu đã đề xuất các nội dung đáp ứng yêu cầu trong HSMT thì Nhà thầu phải được đánh giá đạt năng lực tài chính.

“Đối với tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý thuế (số tiền sử dụng đất phát sinh), thì việc giải quyết được thực hiện theo cơ chế, chế tài về thuế. Trong trường hợp này, cơ quan thuế vẫn cho phép nhà thầu phát hành hóa đơn, đồng nghĩa nhà thầu đang duy trì trạng thái hoạt động, phát sinh doanh thu, có tài sản ròng dương... Do đó, kết luận nhà thầu không đáp ứng năng lực tài chính là không có cơ sở”, vị chuyên gia bình luận.

Tin cùng chuyên mục