(BĐT) - Bị loại vì không đạt về năng lực kinh nghiệm bởi một lý do được cho là không đúng quy định của pháp luật, mới đây, Công ty CP Yên Vượng (gọi tắt là Nhà thầu Yên Vượng) đã có đơn kiến nghị gửi đến các bên liên quan và cơ quan chức năng.
Gói thầu xây dựng lưới điện thôn, làng tại Kon Tum: Đánh giá HSDT không đúng với bản chất?

Ảnh minh họa: Internet

Thông qua đơn kiến nghị, Nhà thầu Yên Vượng khẳng định, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu Xây dựng hoàn thiện lưới điện các thôn, làng thuộc Tiểu dự án Ngân sách Trung ương năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Kon Tum là Công ty TNHH MTV Trường Hiếu Kon Tum và đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) là Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã thực hiện đánh giá và thẩm định HSDT của nhà thầu Yên Vượng sai quy định của pháp luật, không đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Căn cứ theo Báo cáo đánh giá HSDT, Nhà thầu Yên Vượng không đạt về yêu cầu kỹ thuật. Cụ thể, hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu số lượng công nhân kỹ thuật là 10 người, phải chứng minh điều kiện kinh nghiệm, kèm theo chứng chỉ nghề phù hợp. Tuy nhiên, trong HSDT của Nhà thầu Yên Vượng, chỉ 2 công nhân có chứng chỉ nghề đính kèm, còn 8 công nhân kỹ thuật không đính kèm chứng chỉ nghề.

Trong khi đó, Nhà thầu Yên Vượng cho rằng, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 13 [Nộp E-HSDT] Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 5/11/2017 quy định: “Nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E-HSDT…”. Khoản 4,5, Điều 15 [Đánh giá E-HSDT] Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 5/11/2017 quy định: “Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này".

Tương tự, đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

“Trong file Biểu mẫu dự thầu của chúng tôi tại Mẫu 11a,11b và 11c, Công ty đã kê khai đầy đủ 10 nhân sự đảm nhiệm vị trí công nhân kỹ thuật đáp ứng đầy đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT. Mặt khác, trong quá trình thương thảo, Công ty sẽ nộp lại tất cả các bản gốc để bên mời thầu và chủ đầu tư đối chiếu với các thông tin đã kê khai. Cho nên, việc đơn vị đánh giá HSDT và đơn vị thẩm định KQLCNT đánh giá theo bản scan của Công ty mà không đánh giá theo biễu mẫu dự thầu đã kê khai và loại HSDT của Công ty với lý do như trên là hoàn toàn sai quy định của Luật Đấu thầu", Nhà thầu Yên Vượng cho biết.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, qua kết quả mở thầu và giá trị dự thầu của các nhà thầu, Nhà thầu Yên Vượng tham dự gói thầu nói trên với giá 6.641.575.731 đồng, đứng thứ nhất về giá trong 4 nhà thầu tham dự, giảm giá 8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Công ty CP Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum được công bố trúng thầu với giá 7.199.983.744 đồng, tỷ lệ giảm giá 0,29%.

Một chuyên gia về đấu thầu cho biết, lao động phổ thông không phải là nhân sự chủ chốt, do đó hồ sơ yêu cầu số lượng công nhân như vậy là chưa phù hợp, đó là chưa nói khi dự thầu, nhà thầu cung cấp bản cam kết huy động lao động phổ thông vẫn được chấp nhận.

"Ngoài ra, nhân sự dù là phổ thông thì vẫn thuộc về phần năng lực kinh nghiệm, nên về nguyên tắc là không được tự ý loại nhà thầu. Trong trường hợp này, bên mời thầu phải làm rõ, nhưng do chỗ này không làm rõ, không yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm tài liệu để chứng minh việc huy động này là sai. Còn nếu như nhà thầu nói đã chào trong biểu mẫu đủ nhân sự, thì bên mời thầu lại càng sai, vì đánh giá HSDT không đúng với bản chất", vị chuyên gia nhận xét.