(BĐT) - Gói thầu Cung ứng dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải tại Nhà máy Xử lý rác thải thuộc Dự án Cung ứng dịch vụ công ích đô thị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và các xã lân cận năm 2021 bị một nhà thầu kiến nghị cho rằng, hồ sơ mời thầu (HSMT) có một số tiêu chí hạn chế nhà thầu.
Gói thầu xử lý rác thải tại huyện Sa Thầy (Kon Tum): Kịp thời điều chỉnh HSMT

Hồ sơ mời thầu được điều chỉnh theo hướng cho phép các nhà thầu đề xuất phương pháp xử lý rác đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Ảnh minh họa: Tú Anh

Gói thầu nêu trên do Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, được tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. HSMT được phát hành từ ngày 7/1/2021, hoàn thành mở thầu ngày 20/1/2021, với sự tham dự của 2 nhà thầu.

Sau khi HSMT được phát hành, ngày 12/1/2021, một nhà thầu đã gửi văn bản đến Bên mời thầu kiến nghị điều chỉnh một số tiêu chí mà Nhà thầu cho rằng gây hạn chế cạnh tranh, không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, HSMT quy định đối với dịch vụ xử lý rác, công nghệ xử lý phải theo công nghệ chế biến phân hữu cơ vi sinh. Nhà thầu cho rằng, việc HSMT quy định cụ thể về công nghệ xử lý rác thải như trên đang “ngầm chỉ định”, tạo lợi thế cho một số nhà thầu nhất định, theo đó, hạn chế sự tham dự của những nhà thầu cung ứng dịch vụ xử lý rác với công nghệ khác, trong đó, không loại trừ những nhà thầu đề xuất công nghệ tiên tiến hơn.

Nhà thầu đồng thời kiến nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu quy định cụ thể hơn đối với tiêu chí về quản lý chất thải và phế liệu theo hướng yêu cầu các cơ sở xử lý chất thải rắn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Theo Nhà thầu, mục đích cụ thể hóa tiêu chí này là nhằm đảm bảo tối đa các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tránh tình trạng các nhà máy/cơ sở xử lý rác thải không đảm bảo yêu cầu nhưng vẫn tiếp nhận xử lý rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận những kiến nghị của Nhà thầu là hợp lý, ngày 14/1/2021, Chủ đầu tư kịp thời phê duyệt quyết định điều chỉnh HSMT. Theo đó, thay vì yêu cầu quy trình xử lý rác theo công nghệ chế biến phân hữu cơ vi sinh, HSMT điều chỉnh theo hướng cho phép các nhà thầu đề xuất phương pháp xử lý rác đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trong đó, giải pháp và phương pháp luận của nhà thầu phải chứng minh được sự phù hợp đó bằng các dẫn chứng cụ thể về các tiêu chuẩn áp dụng, chất lượng xử lý... Đồng thời, nhà thầu phải chứng minh được việc sử dụng phương pháp nhà thầu đề xuất là hợp lý, khả thi để thực hiện Gói thầu.

Nhận định về vấn đề này, một chuyên gia đấu thầu cho biết, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT có quy định rất rõ, khi đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ, thì việc quy định phải nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Về cơ bản, không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện Gói thầu.

Theo đó, vị chuyên gia nêu trên cho rằng, việc Chủ đầu tư ghi nhận kiến nghị của Nhà thầu và kịp thời điều chỉnh HSMT là một động thái tích cực, gia tăng cạnh tranh trong đấu thầu. Đồng thời cho thấy sự nghiêm túc trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành của chủ đầu tư/bên mời thầu.