Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ước đạt gần 90% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, tổng mức kế hoạch vốn trung hạn của Thành phố năm 2020 là 107.303,365 tỷ đồng, bố trí kế hoạch vốn trung hạn đến nay là 101.019 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến 15/9/2020 là 75.715 tỷ đồng. Ước hết năm 2020 sẽ giải ngân 90.350 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch được giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ông Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Thành phố đã chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho 31 dự án, công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA (chiếm 50,2% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố cân đối bố trí cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố). Thành phố đã quyết liệt kiểm tra, đôn đốc việc xử lý nợ xây dựng cơ bản theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư… Đến hết năm 2020, trường hợp nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn được bảo đảm như đã phê duyệt, Hà Nội dự kiến hoàn thành 546/551 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố; hoàn thành 851/856 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện.

Tin cùng chuyên mục